Despre mine

Fotografia mea
Blog administrat de Horia Gârbea. Autorul, născut la 10 august 1962, e bucureştean, inginer constructor, profesor universitar. E căsătorit cu Ruxandra, are copilul Tudor (8.12.2006). A publicat numeroase volume de inginerie şi literatură. I s-au jucat piese originale şi traduceri din dramaturgia universală.

joi, 27 decembrie 2012

Gloucester în Henric al VI-lea partea a III-a de Shakespeare

Reproduc mai jos în traducerea mea cel mai lung monolog din opera lui Shakespeare și unul dintre cele mai frumoase: cel al lui Richared, Duce de Gloucester, înainte de a deveni Richard al III-lea. Traducerea, ca și originalul, are 72 de versuri.

GLOUCESTER : Cu cinste Eduard le-o cinsti pe doamne,
 Seca-i-ar frenţia măduva din oase.
 Usca-i-s-ar şi vrejul, să nu dea
 Lăstari să-mi stea în drum spre ce-mi doresc.
 Dar între ce-mi vrea sufletul şi mine –
 Zicînd că al lui Eduard drept se-ngroapă –
 Mai sînt și Clarence, Henric și-al său fiu
 Și ale lor odrasle viitoare
 Ieșind din ei să stea în locul meu -
 Nădejde mică scopul să-mi ating!
 Așa că visul meu despre domnie
 E ca al celui cățărat pe mal,
 Privind departe țărmul dimpotrivă:
 Visînd să-i fie mersul ca privirea,
 El, marea înjurînd-o că-l oprește,
 Cere să sece ca să-i lase drum.
 La fel doresc coroana, de departe,
 La fel blestem tot ce îmi stă în cale
 Și tot la fel spun că voi reteza
 Orice obstacol dintre ea și mine.
 Ochiul e iute, inima avidă,
 Însă puterea mîinii este calea.
 Să zic: n-ar fi regatul pentru Richard,
 Ce altă bucurie să-mi dea lumea?
 Să-mi aflu raiu-n poale de femeie
 Și trupul, ambalîndu-l în găteli,
 Cu glasul și privirea să curtez?
 O, ce idee! Mai ușor mi-ar fi
 Să-nhaț coroane douzeci, din aur.
 Că Dragostea s-a lepădat de mine
 Din burta mamei și - s-o las în pace -
 A dat bacșiș Naturii să-mi usuce
 Un braț precum arbustul ofilit,
 Să-mi pună munte groaznic pe spinare
 Și-n vîrful lui să stea Infirmitatea
 Rîzînd de trupul meu, să-mi dea picioare
 Dar nu la fel de lungi, și orice parte
 S-o strîmbe ca pe haos, ca pe puiul
 De urs nelins de mă-sa la fătare .
 Așa că sînt eu omul de iubit?
 Chiar a gîndi-o, e păcat monstruos!
 Iar dacă nu am bucurie-n lume
 Decît să cîrmuiesc și să ordon,
 Să-i stăpînesc pe cei mai buni ca mine,
 Atunci visul suprem va fi coroana
 Și lumea am s-o văd precum un iad
 Cît capul ăstui trup schilod n-o fi
 Înconjurat de gloria coroanei.
 Dar nu știu încă în ce fel s-o iau
 Căci multe vieți stau între ea și mine.
 Pierdut sînt ca un om într-o pădure
 De mărăcini, zgîriat de ei, rupîndu-i,
 Făcîndu-mi cale și pierzînd-o iar,
 Fără a ști să ies la luminiș,
 Zbătîndu-mă din greu să îl găsesc:
 Tot chinul pentru-a Angliei coroană.
 Și o să scap de chin, ori voi croi
 Un drum cu un topor însîngerat.
 Da, pot zîmbi și să ucid zîmbind,
 Să strig „mă bucur” cui mă chinuiește,
 Cu lacrimi false să-mi stropesc obrajii,
 Și mutra să-mi prefac cum e prilejul.
 Mai mulți o să înec decît sirena,
 Mai mulți o să fixez ca vasiliscul,
 Mai orator o să m-arăt ca Nestor,
 Am să înșel mai șmecher ca Ulise
 Și, ca un Sinon , Troia am s-o iau.
 Cameleonului i-adaug culori,
 La chip schimbat dau lecții lui Proteus ,
 Pe Machiavel cel crud îl dau la școală.
 Să n-am coroana, cînd știu tot a face?
 Aș! E departe, dar o chem încoace.
 (3HVI - III.2) NOTE Monologul lui Richard de Gloucester (72 de versuri) este cel mai lung din opera lui Shakespeare și unul de mare expresivitate. Unele idei vor fi reluate în mult mai cunoscutul monolog al aceluiași care deschide piesa Richard al III-lea („...a harței noastre iarnă”).

 O credință populară din epocă era că puii de urs se nasc informi și își capătă aspectul firesc după ce sînt linși de ursoaică. În limba română există expresia echivalentă „ciugulit de bărzoi”, adică adus pe lume (de barză) incompleți sau diform. Expresia fiind mai puțin răspîndită, am preferat-o pe cea originală cu ursul nelins. Varianta era: „...ca pe pruncul/ Ce barza îl aduce ciugulit”.

 Sirenele (creaturi fabuloase) atrăgeau cu cîntecul lor marinarii, înecîndu-i. Vasiliscul, șarpe fabulos, ucidea fixndu-și victima cu privirea.

 Nestor - În mitologie, bătrînul rege al Pylosului, prezent la asediul Troiei și reputat ca orator. E evocat de Shakespeare și în alte piese.

 Ulise - Miticul rege al Ithacăi, unul dintre comandanții armatei grecești care a asediat Troia, vestit prin abilitate, născocitorul „calului troian”.

După Eneida lui Virgiliu, Sinon a fost un grec care i-a determinat pe troieni să aducă în cetate calul de lemn în care se aflau soldați. Personajul nu apare la Homer în Iliada. Sinon e citat de Shakespeare și în alte opere, (Necinstirea Lucreței) dovadă pentru specialiști că el îl citise pe Virgiliu.

 Cameleonul e proverbial pentru capacitatea de a-și schimba culoarea. Shakespeare putea afla de el de la Pliniu sau Ovidiu (Metamorfozele acestuia fiind recunoscute ca sursă importantă a dramaturgului). 

Proteu - Personaj mitologic, creatură marină din suita lui Neptun, care își schimba după voie chipul. În original: „murderous Machiavel”.

Nicolo Machiavelli din Florența (1469-1527) a fost autorul cunoscutei lucrări Principele (1513), tratat de cîrmuire notoriu prin prgmatism. Shakespeare îl desemnează ca potențial asasin, în sensul generic atribuit numelui său. Oricum, e un anacronism citarea lui de către Richard în 1465, cînd nu se născuse.